Konsultacje prawne u klienta 1 godz.

282,90  Brutto

Konsultacje prawne z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa pracy i prawa budowlanego

Uwaga: do usługi doliczany jest koszt dojazdu. Dojazd rozliczany jest w dniu konsultacji.

Kategoria:

Opis

ZAKRES WSPÓŁPRACY:

 • Doradztwo w zakresie zawierania umów,
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia wszelkich transakcji gospodarczych, w tym zakupu, sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy o dzieło i o roboty budowlane, umów praw autorskich, licencje, poręczenie, zastaw, hipoteka, pożyczka, leasing,
 • Doradztwo w zakresie ustanawiania zabezpieczeń trudnych i ryzykownych transakcji, w tym zabezpieczenie wpłaconych przez Ciebie zaliczek, dobrego wykonania umowy i okresu gwarancyjnego, ustanowienia hipotek, zbadania stanu prawnego nieruchomości,
 • Doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego w zakresie wymeldowania lokatora,
 • Doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym od komornika oraz od syndyka,
 • Doradztwo w zakresie e-commerce,
 • Doradztwo w zakresie wyboru form prawnych Twojej działalności odpowiednich do ryzyka jakie Twoja działalność wykazuje, tworzenia spółek, fuzji, przejęć,
 • Doradztwo z zakresie windykacji należności i dochodzenia roszczeń,
 • Doradztwo w zakresie polubownego załatwienia trudnych spraw na drodze przedsądowej,
 • Konsultacje w zakresie spraw pracowniczych,
 • Negocjacje umów handlowych i prowadzenie korespondencji z 2 stroną umowy,
 • Szeroko rozumiane wsparcie w zakresie stosowania prawa budowlanego,
 • Konsultacje, wsparcie i doradztwo w procesie budowlanym.

Usługi będą wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę Monikę Lecińską radcę prawnego, posiadającego tytuł zawodowy LL.M. oraz uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO, zdobywającego doświadczenie zawodowe od 2004 roku w międzynarodowej organizacji branży przemysłowej. Od 2010 roku pracującego jako in- house lawyer w międzynarodowej grupie kapitałowej. Poznanie najważniejszych procesów działania organizacji jak również wykonywanie zawodu prawnika wewnętrznego, oraz współpraca z developeram, wykonawcami inwestycji parków technologicznych oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala zaoferować Państwu usługę najwyższej jakości w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, prawa spółek, prawa budowlanego oraz ochrony danych osobowych, zarówno dla klientów z sektora budowlanego, deweloperskiego oraz branży produkcyjnej (m.in. przemysł stalowy) jak również sklepów internetowych.