MENTORING – OKRES 1 MIESIĄC od zakupu

1 500,00  Brutto

Planujesz remont lub inwestycje w nieruchomości? Nie wiesz jak się za to zabrać? Współpraca z budowlańcami Cię przerasta? Nie znasz się na budowlance i nie wiesz jak sprawdzić jakość wykonanych prac?

Opis

Praktycznie każdy inwestor boryka się z kilkoma uniwersalnymi problemami związanymi z remontami. Mam tutaj na myśli napięty budżet, problemy ze znalezieniem wykonawców oraz jakością i terminowością prowadzonych prac. Rozwiązaniem problemów jest zarządzanie ekipą remontową przez internet. To nowość, która dzięki wykorzystaniu kamer, internetu i wideokonferencji pozwala kontrolować przebieg całego remontu.

W ramach oferowanego pakietu staram się poznać Twoje potrzeby. Sprawdzam czy posiadasz projekt, plany, pozwolenia oraz czy masz niezbędne pozwolenia i zgody. Na podstawie uzyskanych materiałów wykonuję dokładną analizę planowanych prac. Sprawdzam czy projekt jest możliwy do wykonania od strony technicznej jak i finansowej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba pomagam opracować niezbędne zmiany w projekcie oraz szkolę Cię w zakresie poszukiwania wykonawcy. Równocześnie opracowuję dokładny harmonogram prac.

Każdy z etapów przewidzianych w harmonogramie zawiera dokładny wykaz prac koniecznych do wykonania. Poszczególne działania są opisane w kolejności niezbędnej do tego by cały remont udało się przeprowadzić sprawnie i bez problemów. W harmonogramie uwzględniam również informację o tym kiedy i jakie materiały lub elementy wyposażenia należy zamówić. Dzięki temu, na każdym etapie inwestor ma pełną kontrolę nad tym czy remont skończy się zgodnie z planem a ekipa robi to co do niej należy. Harmonogram pozwala również na precyzyjną kontrolę kosztów całej inwestycji.

Z chwilą wejścia ekipy remontowej do nieruchomości i rozpoczęcia prac, inwestor jest w stałym kontakcie ze mną. W normalnym trybie raz na tydzień spotykamy się na wideokonferencji. Podczas takich spotkań sprawdzamy krok po kroku przebieg prac oraz to jak zostały one wykonane. Jeżeli harmonogram tego wymaga, odbywamy kolejne, krótsze spotkania celem oceny newralgicznych prac wykonanych przez ekipę remontową. Niezależnie od harmonogramu spotkań, inwestor w zależności od potrzeb, może skonsultować ze mną wszelkie nieprzewidziane sytuacje.

Cykl kontrolny, o którym mowa powyżej trwa aż do końca inwestycji. Jeżeli podczas prowadzonych prac pojawią się problemy lub zastrzeżenia dotyczące sposobu prowadzonych prac lub jakości ich wykonania inwestor otrzymuje ode mnie instrukcje odnośnie tego jak rozmawiać z wykonawcą i czego się od niego domagać. Jeżeli właściciel nieruchomości samodzielnie nie potrafi sobie poradzić z zażegnaniem problemów może skorzystać z mojej pomocy. W takiej sytuacji to ja prowadzę rozmowy z kierownikiem ekipy remontowej i dążę do rozwiązania problemu. W sytuacjach kryzysowych nie wynikających z winy wykonawcy wspólnie szukamy rozwiązana zaistniałego problemu.

Pakiet jest dostępny w dwóch wersjach różniących się czasem wsparcia – jedno- i dwu- miesięcznej.