Konsultacje Prawne u klienta w zakresie podatków 1 godz.

307,50  Brutto

Szeroko rozumiane doradztwo w zakresie podatków, w tym np w sprawach inwestycyjnych i nieruchomości, wyboru formy prawnej Twojej działalności gospodarczej i inne analizy zagadnień podatkowych.

Uwaga: do usługi doliczany jest koszt dojazdu. Dojazd rozliczany jest w dniu konsultacji.

Kategoria:

Opis

Istnieje możliwość po uprzednim ustaleniu zakresu współpracy i kosztów:

 • Przygotowania skrojonej na miarę Twoich potrzeb i eliminującej wszelkie ryzyko dokumentacji wymaganej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. dokumentacji wynikającej z RODO,
 • Zamówienia opinii prawnej,
 • Zamówienie przygotowania zapytania o wydanie interpretacji indywidualnych podatkowej,
 • Zamówienia umowy, która zostanie skrojona na miarę Twoich potrzeb,
 • Przeprowadzenia audytu w zakresie ochrony danych osobowych, zbadania wszelkich procesów w Twojej działalności, które przetwarzają dane osobowe, a w konsekwencji przygotowania stosownej dokumentacji przez certyfikowanego specjalistę,
 • Prowadzenia wszelkiej dokumentacji wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku podjęcia decyzji w zakresie rozwoju Twojej działalności, w tym zakupu oprogramowania, przeprowadzania analizy Privacy By Default i Privacy By Design wymaganej obowiązującymi przepisami prawa oraz analizy ryzyka,
 • Przeprowadzenie i udokumentowanie wszelkich analiz nałożonych na przedsiębiorcę przez ustawodawcę,
 • Kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej przedsiębiorcy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak i osoby prawnej.
 • Analizy strony internetowej, przepływu danych osobowych, przygotowanie wszelkich niezbędnych regulaminów i polityk z uwzględnieniem wniosków wynikających z audytu przez certyfikowanego specjalistę.
 • Przeprowadzenia szkolenia o ochrony danych osobowych on-line i stacjonarne obowiązkowego dla pracowników zgodnie z prawem.
 • Prowadzenia postępowania przed sądem, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Skarbowym.
 • Przygotowanie aktów korporacyjnych takich jak uchwały zarządu, dokumenty do zatwierdzenie sprawozdań finansowych, udzielania absolutorium, protokoły ze zgromadzeń wspólników, wnioski sądowe.
 • Pomoc w zarejestrowaniu znaku towarowego, logo.

Usługi będą wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę Monikę Lecińską radcę prawnego, posiadającego tytuł zawodowy LL.M. oraz uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO, zdobywającego doświadczenie zawodowe od 2004 roku w międzynarodowej organizacji branży przemysłowej. Od 2010 roku pracującego jako in- house lawyer w międzynarodowej grupie kapitałowej. Poznanie najważniejszych procesów działania organizacji jak również wykonywanie zawodu prawnika wewnętrznego, oraz współpraca z developeram, wykonawcami inwestycji parków technologicznych oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala zaoferować Państwu usługę najwyższej jakości w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, prawa spółek, prawa budowlanego oraz ochrony danych osobowych, zarówno dla klientów z sektora budowlanego, deweloperskiego oraz branży produkcyjnej (m.in. przemysł stalowy) jak również sklepów internetowych.